Het verblijf

We hebben 2 verblijven waarvan één in Zaandam bij Harry Geerlings

Hier is het mogelijk om met 8 stellen te kweken. Achter elk klein ruitje zit een kweekverblijf van ongeveer 70cmx30cmx30cm. 4 boven elkaar aan elke kant van het verblijf. We hebben ruiten gemaakt zodat we goed in de verblijven kunnen kijken.

Achter de deur hangt een vliegen-gordijn zodat de deur niet zo groot is als we er in of uit stappen.

Het tweede verblijf staat in Assendelft bij Jos Geerlings.

Ook hier is de mogelijkheid om met 8 stellen te kweken. Achter elk ruitje zit een dubbele kweekruimte.

Ook bij dit verblijf hebben we een vliegen-gordijn opgehangen zodat de deur wat kleiner wordt.

De onderkanten van de verblijven zijn van steen dit hebben we bewust gedaan tegen de muizen en voor het opspattende water van de regen.

Winter

In de winter dekken we al het gaas af met plastic van 5mm dik. Dit om te voorkomen dat ze niet op de tocht zitten, en op het moment als de zon schijnt het meteen een stuk warmer voor ze wordt.

In het broedseizoen zitten de vogels vast in de kleinere kweekruimtes en als het kweken over is vliegen ze allemaal vrij rond.

14 okt, 2010